Farsæld barna

Þann 1. janúar 2022 tóku á Íslandi gildi ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og í kjölfarið hófst innleiðingarferli sem enn stendur yfir. Lögin byggja m.a. á Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og eiga við um öll börn frá 0-18 ára aldurs. Markmið laganna er að stuðla að velferð barna og tryggja þeim aðgang að þjónustu sem þau þurfa á að halda og eiga rétt á, óháð kerfum eða stofnunum. 

Nánari upplýsingar má finna hér.