Þingeyjarskóli auglýsir eftir skólaliða og starfskröftum á leikskóladeildir

Þingeyjarskóli auglýsir eftir leikskólastarfsmanni í afleysingar og/eða í framtíðarstarf.
Þingeyjarskóli auglýsir eftir skólaliða í 80 – 100% starf. 
 
Við leitum að starfsmönnum sem: 
 
 Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu 
 Eru lausnamiðaðir
 Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni 
 Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa yfir frumkvæði 
 Hafa metnað til að takast á við ný og spennandi verkefni 
 Vilja taka þátt í samstarfi og teymisvinnu 
 Bera virðingu fyrir börnum og hafa áhuga á að starfa með þeim


Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega
30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum.  Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta
kennsluhætti innan skólans sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar bernsku barna og
örvar þroska þeirra.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.   
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð. 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 


Umsóknir skulu sendast á netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is
 
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum
netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is